Alumni

Ph.D. / M.D. / Master's Students:

Chenhao Wang
MD-PhD Student
Class of 2017
"Most Outstanding PhD Student Award 2017"
Clinical Resident

Jia Hou Poh
PhD Student
Class of 2017
Research Fellow
Duke Univ.

Fang Ji
PhD Student
Class of 2018
Research Fellow
NUS YLLSOM

Xiao Luo
Joint PhD Student
Class of 2018
Clinical Resident
Zhejiang Univ.

Joanna Su Xian Chong
PhD Student
Class of 2019
Research Fellow
NUS YLLSOM

Ashwati Vipin
PhD Student
Class of 2019
Research Fellow
NNI

Sze Chi Lee
Master's Student
Class of 2019
Teaching Assistant
NUS

Hsiao-Ju (Rita) Cheng
Joint PhD Student
Class of 2020
Research Associate
NUS YLLSOM

Research Fellows:

Reza Khosrowabadi
(2011 - 2013)
Assistant Professor
Shahid Beheshti Univ.

Zhaoping Hong
(2011 - 2014)
Statistician
Big Data

Zhengjun Li
(2013 - 2014)
Post-Doc Researcher
Univ. of Pennsylvania

Yingwei Qiu
(2014 - 2016)
Professor
Guangzhou Medical Univ.

Juan Wang
(2015 - 2018)

Liwen Zhang
(2016 - 2019)
Research Fellow
UCSF

Researchers:
MD Research Students:
Research Associates / Research Assistants:
 • Marcus Qin Wen Ong (2018-2021)
 • Amelia Jialing Koh (2018 - 2021)
 • Hee Youn Shim (2016 - 2018)
 • Yng Miin Loke (2014 - 2018)
 • Beatrice Rui Yi Loo (2016 - 2018)
 • Lingjie Zhu (2016 - 2018)
 • Boon Linn Choo (2015 - 2017)
 • Joseph Kai Wei Lim (2014 - 2016)
 • Huili Koh (2014 - 2016)
 • Mei-Fen Yang (2013 - 2015)
 • Yijun Wang (2014 - 2015)
 • Chun-Yin Max Chen (2012 - 2014)
 • Chloe Tng (2012 - 2014)
 • Yvonne Chia (2012 - 2013)
 • Jia Hou Poh (2011 - 2012)